Politica de confidentialitate

Detalii privind prelucrarea datelor de către Robi Botos

Începând cu data de 25 mai 2018, Robi Botos SRL a adoptat regulamentul UE 2016/679. Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură a intrat în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Persoana juridică Robi Botos SRL având CUI 39356608, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Ilfov cu nr. J23/2200/2018, cu sediul social: str Ana Ipatescu NR 116A, Ciorogarla, Ilfov, 077055, România (în continuare “Robi Botos”) reunește următoarele branduri: Colegiul Privat De Informatica (www.colegiuldeinformatica.ro). Toate acestea oferă soluții educaționale, de certificare profesională și pentru dezvoltarea carierei cu scopul de a veni în întâmpinarea nevoilor dvs.

Te asigurăm că Robi Botos va continua să prelucreze datele personale ale clienților sau vizitatorilor doar în scopuri bine definite, precum crearea de oferte personalizate care să fie cât mai aproape de nevoile acestora, recomandarea de servicii educaționale și de certificare profesională oferite de Robi Botos sau de către alte entitiăți din grup, de partenerii și colaboratorii săi și doar în cazul în care clienții sau vizitatorii și-au exprimat opțiunea pentru acest lucru.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Te invităm să citești mai jos câteva informații despre protecția datelor personale la Robi Botos., iar dacă nu ai găsit ceea ce te interesează în secțiunile de mai jos și ai o întrebare pentru noi, scrie-ne la adresa [email protected].

Ce sunt datele personale și cum le obținem?

Datele personale sunt acele informații prin care un client sau vizitator poate fi identificat în mod direct sau indirect. Robi Botos obține aceste date astfel:

 • Direct de la client sau vizitator

Robi Botos colectează date personale direct de la client sau vizitator, de regulă acele informații furnizate cu scopul semnării contractului sau pe parcursul desfășurării acestuia:

  • Nume, prenume, Cod numeric personal
  • Adresa poștală și de e-mail
  • Număr de telefon și altele
  • Detalii privind tranzacțiile efectuate (servicii achiziționate, prețuri, moduri de plată).

Robi Botos poate solicita și alte date personale în scopuri specifice, de exemplu atunci când clientul sau vizitatorul furnizează o copie după un act de identitate la momentul încheierii unui contract de studiu, cu consimțământul său.

În plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, Robi Botos poate solicita uneori informații privind experiența clientului sau vizitatorului pe parcursul utilizării produselor și serviciilor Robi Botos. Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

 • Automat

În anumite situații, Robi Botos poate colecta datele clienților sau vizitatorilor și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor sau atunci când vizitatorul interacționează cu aplicațiile mobile ale Robi Botos, când vizitează site-urile web ale entităților din cadrul Robi Botos sau paginile Robi Botos din cadrul rețelelor de socializare.

Robi Botos poate combina diverse date personale ale clientului sau vizitatorului, provenite din diferite surse (un site web, un eveniment etc.), doar pentru a deservi interesele clientului sau vizitatorului într-un mod personalizat și legitim.

De ce prelucrăm datele personale?

Robi Botos va prelucra datele personale ale clientului sau vizitatorului doar pentru a asigura o cât mai bună relație cu acesta în vederea recomandării de servicii educaționale și de certificare profesională oferite de Robi Botos îniante de încheierea contractului de studiu sau pe parcursul derulării contractului de studiu. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea la bază consimțământul clientului sau vizitatorului, poate fi în legătură cu contractul sau impusă de o obligație legală.

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

Interesul legitim al Robi Botos poate sta la baza unei prelucrări de date personale, clientul sau vizitatorul putând să se opună. Alături de interesul legitim, la baza prelucrării poate sta acordul clientului sau vizitatorului, necesitatea derulării contractului sau o obligație legală în sarcina LINK group.

Atunci când Robi Botos îi solicită clientului sau vizitatorului acordul pentru prelucrare, acesta are două opțiuni: “Da” sau “Nu”.

Doar dacă există acordul în acest sens, Robi Botos va prelucra datele personale cu scopul de a informa cu privire la serviciile Robi Botos, oferte, promoții sau evenimente speciale.

Care sunt drepturile clienților sau vizitatorilor cu privire la prelucrarea datelor personale?

Clientul sau vizitatorul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar Robi Botos asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

Robi Botos a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul sau vizitatorul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul sau vizitatorul are dreptul:

 • să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat)
 • să acceseze datele sale personale sau să solicite Robi Botos transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate)
 • să dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și unor tehnologii similare
 • să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)
 • să solicite Robi Botos să corecteze orice inexactități din datele sale personale.

Clientul sau vizitatorul își poate exercita oricare din drepturile anterior menționate prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail [email protected] sau pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: str Ana Ipatescu NR 116A, Ciorogarla, Ilfov, 077055 Județul Ilfov, în atentia S.C. Robi Botos S.R.L. .

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege (de exemplu, clientul sau vizitatorul va putea opta să nu mai primească comunicări de marketing, însă nu va putea solicita LINK group să-i se șteargă datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate clientului sau vizitatorului în mod corespunzător.

Cum se aplică GDPR în cazul copiilor?

Robi Botos nu solicită și nu colectează cu bună știință date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice excepția cazului în care este obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau custodelui) sau cu vârsta mai mică de 14 în restul situațiilor. În cazul în care sunt colectate date personale ale copiilor, acestea sunt prelucrate cu atenție și numai cu măsuri de siguranță specifice.

Pot fi prelucrate datele tale personale de către terți în alte scopuri?

În cazul în care clientul sau vizitatorul își exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce privește utilizarea datelor sale personale, Robi Botos va putea comunica aceste date către terți.

Ca regulă, Robi Botos nu va comunica datele personale ale clientului sau vizitaorului unei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care există acordul clientului sau al vizitatorului în acest sens.

Robi Botos poate însă comunica datele personale ale clientului sau ale vizitatorului unor terțe părți, fără acordul acestuia, în următoarele situații și către următoarele entități:

 • Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate Robi Botos în scopul desfășurării activităților curente și de afaceri;
 • Autorități publice: Robi Botos poate comunica datele clientului sau ale vizitatorului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații sau solicitări de la autorități;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Uniunii Europene.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții..

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

Cum îți protejăm datele personale?

Robi Botos aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului sau vizitatorului și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

 • Păstrarea datelor

Robi Botos va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, Robi Botos poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a clientului sau vizitatorului cu Robi Botos, în conformitate cu legislația în vigoare.

Atunci când datele personale ale clientului sau vizitatorului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, Robi Botos le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

Cum se aplică aceste reglementări în cazul persoanelor juridice?

În cazul clienților persoane juridice, în scopul prelucrării datelor personale ale utilizatorilor săi conform celor menționate mai sus, Robi Botos va obține acordul expres al titularului de cont pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiție. În acest sens, clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera date personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către Robi Botos, să obțină consimțământul acestora pentru prelucrările efectuate de către Robi Botos în executarea contractului și pentru prelucrările de date menționate în articolele anterioare. Transferând datele personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către Robi Botos, clientul persoană juridică atestă că a fost obținut consimțământul utilizatorilor și al persoanei de contact pentru prelucrarea datelor lor personale de către Robi Botos conform prevederilor de mai sus și își asumă întreaga responsabilitate în legătură cu aceasta.

  

Utilizarea cookie-urilor pe site-ul LINK Academy

Ce sunt cookie-urile?

Acest site, ca şi majoritatea altor site-uri profesionale, conţine cookie-uri – fişiere mici pe care le descarcă calculatorul vostru pentru a contribui la o experienţă online mai bună. Pe această pagină vom explica ce fel de informaţii colectează cookie-urile, cum putem folosi aceste informaţii şi de ce ar trebui uneori salvate cookie-urile. De asemenea, vă vom arăta şi cum să împiedicaţi salvarea cookie-urilor, precum şi ce poate deteriora sau „strica” anumite elemente în funcţionalitatea site-ului.

Pentru informaţii generale privind cookie-urile, citiţi articolul despre cookie-urile HTTP de pe Wikipedia.

Cum se folosesc cookie-urile?

Cookie-urile se folosesc din mai multe motive, pe care le vom explica detaliat în continuare. Din păcate, în majoritatea cazurilor nu există opţiuni standard prin care se pot dezactiva cookie-urile, fără a dezactiva integral toate funcţionalităţile şi însemnele caracteristice pe care le plasează acestea pe un site. În caz că nu sunteţi siguri dacă aveţi nevoie sau nu de ele, se recomandă să lăsaţi activate toate cookie-urile în caz că acestea vă oferă serviciul pe care îl folosiţi.

Dezactivarea cookie-urilor

Utilizarea cookie-urilor se poate seta în setările din browser (vezi opţiunea Help oferită de fiecare browser). Aveţi în vedere că dezactivarea cookie-urilor va influenţa funcţionalitatea acestui site, dar şi a altor site-uri. Dezactivarea cookie-urilor influenţează deseori negativ aspectul şi funcţionarea site-ului. De aceea, vă recomandăm să nu dezactivaţi cookie-urile.

Cookie-urile pe care le plasăm singuri

Acest site oferă serviciu de abonare la newsletter, adică pentru trimiterea acestuia la e-mail, iar cookie-urile pot „memora” dacă sunteţi înregistrat sau dacă este necesară afişarea anumitor notificări, care pot fi utile doar utilizatorilor abonaţi sau doar utilizatorilor care nu s-au abonat.

După ce trimiteţi datele prin intermediul formularelor similare celor pe care le găsiţi pe pagina de contact sau de autentificare, cookie-urile pot înregistra datele de utilizator pentru viitoarele nevoi ale comunicării scrise.

Cookie-urile din terţe părţi (Third-party cookies)

În cazuri speciale se folosesc cookie-urile unei terţe părţi fiabile. În această parte vom explica ce tip de cookie-uri din terţe părţi puteţi găsi pe site-ul nostru.

Acest site foloseşte Google Analytics, una dintre cele mai răspândite şi fiabile soluţii analitice pe internet, care ne ajută să înţelegem cum utilizaţi site-ul nostru şi în ce fel putem îmbunătăţi experienţa voastră. Aceste cookie-uri monitorizează, de exemplu, timpul petrecut pe site şi pe paginile vizitate, ceea ce ne ajută să producem un conţinut adecvat care vă va capta atenţia şi care vă va interesa.

Pentru mai multe informaţii despre cookie-urile Google Analytics, vizitaţi pagina oficială Google Analytics.

Cookie-urile din terţe părţi monitorizează şi măsoară vizitele pe acest site, pentru a putea să continuăm să creăm conţinuturi care vă vor interesa. Aceste cookie-uri monitorizează, de exemplu, timpul petrecut pe site şi pe paginile pe care le vizitaţi, ceea ce contribuie la optimizarea site-ului şi la adaptarea acestuia la nevoile voastre.

Testăm periodic şi noi însemne caracteristice, dar facem şi unele schimbări subtile în ceea ce priveşte modul în care funcţionează site-ul. În faza testării noilor însemne caracteristice, aceste cookie-uri se pot folosi pentru a vă oferi o utilizare sigură şi continuă a site-ului, ceea ce ne comunică, în acelaşi timp, ce tip de optimizări preferă cel mai mult vizitatorii site-ului nostru.

Având în vedere faptul că noi vindem produse, este foarte important să avem o privire mai largă asupra statisticii privind numărul de vizitatori ai site-ului nostru care au decis să se înscrie la şcolile noastre, lucru pe care îl înregistrează tocmai aceste cookie-uri. Acest lucru este important şi pentru voi, deoarece aceasta înseamnă că putem face previziuni precise de afaceri, care ne permit monitorizarea costurilor de publicitate şi de produse pentru a vă oferi cel mai convenabil preţ posibil.

Cookie-urile pentru publicitatea comportamentală, pe care le foloseşte acest site, ne permit să vă oferim cele mai relevante reclame publicitare, oricând este posibil acest lucru, urmărindu-vă interesele şi prezentându-vă lucruri care ar putea să vă intereseze.

De asemenea, pe acest site folosim butoane şi/sau plugin-uri pentru reţelele sociale, care vă permit conectarea la conturile voastre în diferite moduri. Pentru ca acest lucru să funcţioneze, reţelele sociale, printre care se numără şi Facebook şi Instagram, plasează cookie-uri prin intermediul site-ului nostru, ceea ce poate optimiza profilul vostru pe site-urile/paginile lor sau poate contribui la datele care sunt salvate din numeroase motive, specificate în politicile de confidenţialitate ale acestor reţele.

Informaţii suplimentare

Sperăm că acum vă este mai clară această temă. După cum am spus deja, dacă nu sunteţi siguri că aveţi nevoie de vreo informaţie, este de obicei mai sigur să lăsaţi activate cookie-urile, aceasta în caz că există o interacţiune a cookie-urilor cu una dintre funcţiile de pe site-ul nostru care vă este necesară.

Dacă totuşi aveţi nevoie de informaţii suplimentare despre această temă, nu ezitaţi să ne contactaţi printr-unul dintre canalele noastre de comunicare.

Adresa de e-mail: [email protected]

 

Protecția utilizatorului

Pentru protecția utilizatorilor site-ului www.colegiuldeinformatica.ro, ne rezervăm dreptul ca în cazul fiecărei folosiri abuzive a site-ului www.colegiuldeinformatica.ro să cercetăm, să raportăm și să inițiem acțiuni legale în limita maximă permisă prin lege.